duburkis

duburkis
dubur̃kis sm. (2), dubùrkis (1) žr. duburys: 1. J, Šd, Pšš, Pc Mūsų kelias neišvažiuojamas – vieni dubur̃kiai Grg. Ratas kad įkrito į dubur̃kį, tik vežimas neapvirto Kair. Pavasarį tas dubùrkis (slėnesnė vieta, duobė, marka) pilnas vandens KlvrŽ. Suvariau kiaules į dubur̃kį (daubą) Pp. Kažin kokiam dubùrkė[je] išsimaudė, ir gavo susną KlvrŽ. Kam tokį dubùrkį (purvo duobę) kieme laikot, dėl ko neužpilat? Skd. Ant tų žemių supila iš prūdų ir duburkių dumblus S.Dauk. Šulinėse arba duburkiuose, girėje iškastuose S.Dauk. Tiek prilijo, kad į duburkiùs (šlapias vietas pievose) neįeiname šienaut Žgn. Toks smarkus lietus nupylė, kad visi duburkiai (šlaito grioveliai) upeliais pavirto Kdn. | Kai nusileisi nuo kalno, dubùrky[je] pamatysi trobas Šl. Susispietė į šitą ankštą tarp kalvų įsmukusį duburkį . 2. Gilus duburkis, net arkliai plaukė! Krkl. Neik maudytis į dubur̃kį – nuskęsi Krž. Giliame dubùrkė[je] didelę ir žuvį gali pagaut Vvr. Pats upelis išdžiūvo, tik duburkiūse vanduo beliko Tt. Motriškos išėjo skalbti į dubur̃kį Kv. Dubur̃kyje vanduo šaltesnis Up. Jeigu įkristum į tą duburkį (kūdrą), tai amen: vandens į du augumus Brs.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • atlajus — atlajùs sm. (3b), ãtlajus (1) 1. maža įlanka, užutėkis, užtakis, salpas: Jūros, ežero atlajùs, arba koja Ss. Anoj pusėj Nemuno, už karklyno, yra ilgas, gilus atlajùs Gl. Diržų atlajuj daug žuvų pagavome Lp. 2. gili vieta upėje, sietuva,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • duburkalis — duburkãlis sm. (2) menkas duburkis, duobė: Koks ten ir prūdas – duburkãlis Brs. Duburkãlė[je] jau beveik visai vandens nebėr: tik maurai ir varlės Brs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • duburkas — dubur̃kas sm. (2) žr. duburkis: 1. Kely baisiausi dubur̃kai – niekaip negali išvažiuot Lnkv. 2. Šoko valtin viens pats, yrės, kol pasiekė patį duburką Vaižg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • duburklis — dùburklis sm. (1) žr. duburkis 2: Mūsų ežere daug dùburklių Krš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • duburkė — dubur̃kė sf. (2), dubùrkė (1) žr. duburkis: 1. Žardieno[je] pilna duburkė varlių Pln. Neisu par tą dubur̃kę Kl. Nuėjau į tvartą – kiaulės sugulusios į dubur̃kę, tik ausys kyšo Rs. Nė vienais metais dar nebuvo atsidariusi tokia didelė dubùrkė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • duburkštis — dubur̃kštis sm. (2) J.Jabl žr. duburkis 2: Per tokį duburkštėlį pertraukiau samtį ir išgriebiau kuoją Nj …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”